Som du kan se under fliken ”Projekt / Uppdrag”, så har jag sedan jag började arbeta som illustratör haft många uppdrag av olika slag. Jag har gjort många illustrationer kopplat till barn, vilket är väldigt roligt och där jag fått och får inspiration till illustrationer bland annat från mina egna barn och från arbete inom en förskola under några år. Men jag kan illustrera det mesta!

Välkommen att höra av dig med dina önskemål!

Om du vill beställa ett porträtt eller en doptavla, så går det till så här:

Skicka mig ett foto eller flera på den person, som du vill att jag ska porträttera. Berätta gärna vad personen i fråga gillar, jobbar med etc. Sådant som du tycker är relevant och som du vill ska återspegla sig i den färdiga målningen. Jag gör en skiss i blyerts för att visa hur jag tänker mig bildens slutresultat. I detta skede går det bra att ändra i bilden – lägga till eller dra ifrån. När du känner att skissen är OK börjar jag med originalet i akvarell. I detta stadium i processen går det inte att ändra i bilden.

Ett porträtt i storleken A4 kostar 2 000 kr (inkl. moms) och i A3 4 000 kr (inkl. moms).